TEZ ORADA QAYTAMIZ... Takliflar uchun. +99893694?8?8